>

Szkolenia i kursy - podnieść bezpieczeństwo i konkurencyjność

Sprostanie wymaganiom stawianym firmom z branży chemicznej jest coraz trudniejsze. Jednak, chcąc prężnie działać wśród powszechnie występującej konkurencji, należy dostosować się do wprowadzanych zmian oraz regulacji. Obowiązujące przepisy i ich nowelizacja, wymagają wiedzy, która powinna być systematycznie aktualizowana, umacniana i, co najważniejsze, rozwijana. W ten sposób w przedsiębiorstwie dokonuje się pozytywnych zmian, których efektem jest nie tylko podniesienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ich skutkiem jest także rozszerzenie oferty oraz wzrost konkurencyjności. Jest to bardzo ważne, ponieważ obok konkurencji na poziomie krajowym, coraz częściej mamy do czynienia również i z konkurencją zagraniczną. Precyzyjne regulacje, szczególnie w przypadku substancji oraz mieszanin chemicznych, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz kontroli nad nimi. Nie bez powodu obowiązują określone procedury, wymagane są dokumenty, sporządzane są raporty oraz dokonuje się właściwej klasyfikacji substancji oraz mieszanin. Istota tych zagadnień sprawia, że firmy bardzo często znaczną część czasu oraz środków przeznaczają na ich poprawną realizację. Co prawda wiele z tych czynności można wykonać samodzielnie, jednak coraz częściej najlepszym rozwiązaniem staje się współpraca z firmami zewnętrznymi, które oferują profesjonalne wsparcie na najwyższym poziomie, między innymi w tematyce związanej z: przepisami REACH, CLP, biocydami czy też wprowadzaniem kosmetyków do obrotu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ bardzo często w trakcie wykonywanych procedur, pojawiają się pytania oraz niejasności, które są istotne dla poprawnego wypełniania, między innymi: wniosków, dokumentów oraz przede wszystkim kart charakterystyki. Profesjonalne wsparcie staje się w takich przypadkach tak samo ważne jak szkolenia prowadzone w kierunku podniesienia kompetencji oraz umiejętności pracowników. Na pewno warto zauważyć, że im szersza i bardziej zróżnicowana oferta skierowana do klienta, tym ma on nie tylko większy wybór, ale i możliwość dostosowania jej do konkretnych potrzeb firmy. Łańcuch dostaw obejmuje bowiem nie tylko producentów oraz importerów. Pomiędzy nimi zawsze znajdują się pośrednicy, których także należy przeszkolić w zakresie postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami.