>

REACH - chemia jest wszędzie

Jednym z najważniejszych przepisów, jakie dziś obowiązują w branży chemicznej, jest rozporządzenie REACH. Jako akt o charakterze prawnym, w dużym stopniu odwołuje się nie tylko do szeroko rozumianej branży chemicznej. Bardzo często nawiązuje swoimi wymaganiami oraz przepisami do branż, które są z nią pośrednio oraz bezpośrednio związane. Fakt ten jest szczeg&oacu

Więcej

Skuteczne wsparcie w tworzeniu kart charakterystyki

Szczególne miejsce w informowaniu użytkowników o ewentualnych zagrożeniach pełnią stosowane dziś obowiązkowo karty charakterystyki. I zadania związane są jednocześnie z zarządzaniem ryzykiem, które jest obecne podczas kontaktu z mieszaninami oraz substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne. Dodatkowo wskazują nie tylko najlepszy sposób postępowania w

Więcej

Bezpieczeństwo i REACH

Dzisiejsze przedsiębiorstwa mają wysoko postawioną poprzeczkę, szczególnie w sytuacji, kiedy obowiązują je przepisy rozporządzenia REACH. Co ważne, odnosi się ono nie tylko do substancji, które są powszechnie stosowane. W dużej mierze nawiązuje również i do dalszych gałęzi wykorzystywania substancji oraz mieszanin chemicznych. Produkty chemiczne w swojej r&oa

Więcej

Procedury i rejestracja w REACH

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem produktów chemicznych na terenie Unii Europejskiej jest rozporządzenie REACH. Weszło ono w życie z dniem 1.06.2007 roku i nakłada szereg obowiązków oraz wymagań w stosunku do importerów, producentów oraz dalszych użytkowników. Dotyczy to podmiotów, które zajmują się

Więcej

Szkolenia i kursy - podnieść bezpieczeństwo i konkurencyjność

Sprostanie wymaganiom stawianym firmom z branży chemicznej jest coraz trudniejsze. Jednak, chcąc prężnie działać wśród powszechnie występującej konkurencji, należy dostosować się do wprowadzanych zmian oraz regulacji. Obowiązujące przepisy i ich nowelizacja, wymagają wiedzy, która powinna być systematycznie aktualizowana, umacniana i, co najważniejsze, rozwijana.

Więcej

Szkolenia, warsztaty i pomoc profesjonalistów

Dziś wiele przedsiębiorstw, chcąc skupić się bezpośrednio na swojej działalności, decyduje się na podejmowanie współpracy z firmami doradczymi oferującymi wsparcie dla branży chemicznej. Obowiązujące obecnie regulacje prawne mają szereg celów, które obejmują przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa dla zdrowia oraz życia człowieka, dbałoś

Więcej