>

Procedury i rejestracja w REACH

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem produktów chemicznych na terenie Unii Europejskiej jest rozporządzenie REACH. Weszło ono w życie z dniem 1.06.2007 roku i nakłada szereg obowiązków oraz wymagań w stosunku do importerów, producentów oraz dalszych użytkowników. Dotyczy to podmiotów, które zajmują się substancjami oraz mieszaninami chemicznymi na terenie Unii Europejskiej. REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, nie tylko stosowanych w przemyśle. Co ważne, rozporządzenie ma na celu także ochronę zwierząt i dąży do ograniczenia przeprowadzonych na nich badań, propagując alternatywne metody oceny zagrożeń, jakie mogą wywoływać różne substancje chemiczne. Skomplikowane procedury oraz zasady związane z przepisami sprawiają, że warto współpracować z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w tej problematyce. W dużym stopniu ułatwia to prowadzenie działalności, ale również przyczynia się do podniesienia kwalifikacji pracowników, a co za tym idzie, rozwoju całej firmy. Wsparcie wykwalifikowanego zespołu jest nie tylko znacznym ułatwieniem w dopełnieniu procedury, często staje się także koniecznością. Procedury rejestracyjne REACH obejmują między innymi rejestrację właściwą substancji i półproduktów, rejestrację opóźnioną – wstępną substancji i półproduktów, jak i aktualizację danych dla substancji już zarejestrowanej. We wszystkich wcześniej wymienionych tematach można uzyskać profesjonalną pomoc zarówno merytoryczną, jak i praktyczną. Branża chemiczna i wiele z nią powiązanych bardzo często stwarza duże ryzyko. Jego kontrola i zabezpieczenie zdrowia oraz bezpieczeństwa człowieka, podobnie jak środowiska naturalnego, jest już od dawna celem obowiązujących przepisów.

Wsparcie, jakie można uzyskać w przypadku rozporządzenia REACH, to często tylko jedna z możliwości, na które decydują się przedsiębiorstwa. Przy zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę, odpowiedzią są często szkolenia tematyczne związane z transportem ADR, kosmetykami oraz produktami biobóczymi, jak również przygotowanie dokumentów niezbędnych w poszczególnej dziedzinie. Poruszana przez szkoleniowców tematyka nie tylko poszerza wiedzę pracowników, ale również utrwala tę już nabytą.