>

Piktogramy, klasyfikacja i oznaczenia - co jest ważne w CLP?

Rozporządzenie CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures w znaczącym stopniu wpłynęło na informacje o zagrożeniach, jakie stwarzają chemikalia. Jest to szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia pracowników, ale również ogromnej ilości konsumentów całej Unii Europejskiej. W efekcie wielu zabiegów powstała ujednolicona klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów. Wykorzystywane w tym systemie hasła oraz piktogramy odgrywaj szczególnie ważną rolę. Przepisy z zakresu klasyfikacji, pakowania oraz oznakowania są szczególnie ważne i odnoszą się nie tylko do opakowań zewnętrznych. Bardzo często mają one zastosowanie również w sytuacji, kiedy w grę wchodzą powszechnie dostępne opakowania. Z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci jest to istotna kwestia. W takich przypadkach najczęściej wymagane jest odpowiednio zabezpieczone zamknięcie.

Z punktu widzenia przepisów CLP, każdy element jest szczególnie ważny, bo pełni rolę informacyjną, zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa oraz zaznacza, że dana substancja jest niebezpieczna. Piktogramy są tego doskonałym przykładem. Odnoszą się one między innymi do takich kwestii jak: zagrożenie dla życia, zagrożenia o charakterze fizycznym czy też zagrożenia dla środowiska. Jasne, czytelne i zrozumiałe dla większości, informują o tym, że dana substancja jest łatwopalna, ma działanie żrące, toksyczne, rakotwórcze bądź stanowi zagrożenie dla środowiska wodnego. W ich przypadku ważna jest nie tylko obecność, ale również to, by skutecznie i wyraźnie odróżniały się od etykiety. Najczęściej wskazuje się, że czarny piktogram powinien znajdować się na białym tle. Ważne jest również czerwone obramowanie. Taki piktogram jest szybko zauważalny oraz czytelny.

Profesjonalne oraz odpowiedzialne podejście do tej tematyki jest ważne zarówno ze względu na wymagania prawne, jak i bezpieczeństwo konsumentów. Obowiązujące dziś przepisy CLP często przysparzają wielu problemów odnośnie ich poprawnego zastosowania. Nie mając wiedzy i doświadczenia w ich realizowaniu, najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnej firmy doradczej.