>

Klasyfikacja i oznaczenia - system CLP

Stosowane systemy mające na celu klasyfikację oraz oznakowanie mieszanin i substancji chemicznych, zostały w pewien sposób wymuszone przez rozbieżności, jakie istniały w różnych krajach. System CLP, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej, stanowi rozwiązanie dla takich właśnie problemów i umożliwia sprawniejszą wymianę międzynarodową. Dotyczy on ujednolicenia przepisów związanych z klasyfikacją mieszanin oraz substancji chemicznych. Przy tworzeniu systemu pod uwagę wzięto między innymi kwestie związane z problematyką zagrożeń stwarzanych przez substancje/mieszaniny zarówno dla środowiska naturalnego, jak i człowieka. Doprecyzowano tematykę obejmującą kwestie poprawnego informowania o potencjalnych zagrożeniach, jak również tę dotyczącą oznakowania oraz sporządzania kart charakterystyki produktów. Ujednolicone przepisy pomimo tego, że znacznie ułatwiły procedury, to są dosyć skomplikowane. System CLP odgrywa szczególnie ważną rolę w przypadku czynności związanych z tworzeniem kart charakterystyki, jak również i w zakresie przygotowana oznakowania na etykietach, które są stosowane na produktach. Zawarte na nich informacje są bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika, który dzięki nim wie, z jaką substancją ma do czynienia i jakie zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa może ona wywołać. Jasny oraz czytelny projekt jest w tym względzie bardzo istotny. Warto tu również zauważyć, że substancje oraz mieszaniny podlegają od 1 czerwca 2015 roku tylko przepisom CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures.

Przepisy wspomnianego systemu CLP określają między innymi takie kwestie jak: wielkość etykiety, zasady dotyczące pakowania, obecność piktogramów oraz oznakowania. Często stanowią one dla wielu firm z szeroko rozumianej branży chemicznej problem i rodzą wiele niejasności. W takich sytuacjach warto zdecydować się na organizowane przez zewnętrzne firmy doradcze kursy, szkolenia oraz warsztaty. Pomogą one wyjaśnić niejasności, a dodatkowo będzie to doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji pracowników, co w dużym stopniu przełoży się też na jakość oferty skierowanej do klientów.