>

Karty charakterystyki - zainwestuj w profesjonalne wsparcie

Jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie są dziś wykorzystywane w łańcuchu dostaw, są karty charakterystyki. Ich głównym celem jest informowanie użytkowników o ewentualnych zagrożeniach związanych z daną substancją lub mieszaniną chemiczną. Informowanie o takim ryzyku, jak również zarządzanie nim, jest szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego. Karty charakterystyki są obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Muszą być sporządzone w języku polskim, a osoby je tworzące, powinny posiadać odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. Dobrze widziana jest specjalistyczna wiedza z zakresu chemii, toksykologii, prawa i innych nauk z nimi powiązanych. Karty podlegają ciągłej aktualizacji, o czym także warto pamiętać. Podział na specjalne sekcje sprawia, że poprawnie sporządzone karty charakterystyki informują między innymi o: rodzaju substancji/mieszaniny, identyfikacji zagrożeń, składzie, postępowaniu w przypadku pożaru oraz szeregu innych kwestii, również obejmujących właściwości fizyczne oraz chemiczne danej substancji. Pomimo tego, że karty charakterystyki są wymagane już od dawna, to nadal przysparzają sporo problemów firmom z szeroko pojętej branży chemicznej. Z jednej strony można je sporządzać samodzielnie, ale z drugiej - warto te czynności zlecić bardziej doświadczonych osobom, które oferują także dodatkowe usługi w przystępnych cenach. Dużym ułatwieniem oraz pomocą jest w takich przypadkach przede wszystkim znajomość przepisów dotyczących rozporządzenia REACH, CLP, procedur wprowadzania do obrotu kosmetyków i preparatów biobójczych czy też wykonywanie tłumaczeń sporządzonych w różnych językach dokumentów.

Podobnie istotną rolę odgrywają szkolenia organizowanie i prowadzone w powyższych tematykach. Podnoszą one nie tylko kwalifikacje i kompetencje pracowników, ale bardzo często przyczyniają się też do poszerzenia oferty firmy i jej rozwoju. Wiedza oraz doświadczenie firm doradczych zatrudniających najlepszych specjalistów z różnych dziedzin, jest ogromnym wsparciem, na którym nie warto oszczędzać.