>

Karty charakterystyki - powiedzą ci wszystko o produkcie

Tam, gdzie pojawiają się mieszaniny i substancje chemiczne, należy zachować szczególną ostrożność. Zapewnienie bezpieczeństwa na właściwym poziomie jest szczególnie ważne zarówno z punktu widzenie bezpieczeństwa człowieka i jego życia. Równie ważnym czynnikiem stało się już dawno dążenie do zapewniania bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Z tego powodu, wśród dokumentów, które są niezbędne w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem – dostawcą – a dalszymi użytkownikami, tak ważną funkcje pełnią karty charakterystyki. Ich zasadnicza rola polega na informowaniu użytkowników o potencjalnych niebezpieczeństwach oraz zagrożeniach wynikających z kontaktu z daną mieszaniną lub substancją. Określają również, w jaki sposób należy minimalizować takie ryzyko oraz sposób postępowania w sytuacji, kiedy wystąpi zagrożenie. Mając takie dane oraz niezbędne informacje, podnosi się poziom bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i środowiska naturalnego. Należy tu podkreślić, że karty charakterystyki stają się niezbędne w przypadku zawodowego wykorzystania substancji oraz mieszanin o charakterze niebezpiecznym. Dla każdej z nich powinna być sporządzona osobna karta charakterystyki, która jest jednym z wymogów, jakie nakłada rozporządzenie REACH. Ich profesjonalne przygotowanie wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko z zakresu chemii, ale także prawa czy też toksykologii. Odpowiednie kwalifikacje mają zapewnić wysoką jakość oraz dokładność dokumentu, który powinien być wykonany w języku polskim. Ważna rola, jaką pełnią karty charakterystyki – SDS, sprawia, że ich sporządzenie powierza się bardziej doświadczonym specjalistom, którzy mają najbardziej aktualne informacje i na bieżąco śledzą zmiany w prawie. Ich dodatkową zaletą jest fakt, że bardzo często świadczą dodatkowe usługi z zakresu oznakowania i wprowadzania na rynek poszczególnych substancji oraz mieszanin, dlatego warto zdecydować się na współpracę z nimi, bo w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju własnej firmy.