>

Karty charakterystyki - czy masz z nimi problem?

Już od dawna karty charakterystyki są obecne w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw. Importerzy, producenci oraz dalsi użytkowy, są najczęściej świadomi tego, jak istotną pełnią one rolę. Poprawna karta charakterystyki odpowiednio informuje i pozwala przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom, które mogą, choć nie powinny, mieć miejsca. Dlatego należy zadbać o to, by osoby je sporządzające były kompetentne i znały ich specyfikę oraz rolę. Takie wspomniane kwalifikacje daje z pewnością gruntowna wiedza z zakresu chemii, prawa, toksykologii bądź też innych działów, które są z nimi powiązane. Należy jednocześnie pamiętać, że w naszym kraju obowiązują karty charakterystyki sporządzone w języku polskim. Ich tematyce jest poświęconych wiele szkoleń, kursów oraz warsztatów. Profesjonalne doradztwo ze strony doświadczonych osób, znających specyfikę tych dokumentów, często jest nieocenionym wsparciem. Wiedza teoretyczna ma najczęściej zastosowanie w praktyce, dlatego też oba te aspekty są często poruszane na takich szkoleniach. Są one tak samo ważne dla osób początkujących, jak i tych, znających bliżej tę tematykę. Z jednej bowiem strony następuje ugruntowanie wiedzy, a z drugiej - zawsze należy pamiętać, że przepisy ulegają zmianie, a karty charakterystyki należy także aktualizować.

Karty charakterystyki są ważnym dokumentem, jaki należy przygotować podczas wprowadzenia produktu chemicznego do obrotu. Należy jeszcze zadbać o jego właściwe oznakowanie. Nie jest to łatwe zadanie i sprawia, że przedsiębiorstwa z branży chemicznej, wspierają się wspomnianymi wcześniej, bardziej doświadczonymi, firmami doradczymi. Ich zaletą jest między innymi to, że są w stanie bardziej szczegółowo wniknąć w obowiązujące przepisy i na bieżąco je monitorować. Ponadto posiadają one zespół wybitnych fachowców oraz specjalistów z bardzo rozmaitych dziedzin, co powoduje, że znakomicie spełniają swoje zadanie. Dlatego inwestycja w nie jest bardzo dobrym pomysłem, a wydane środki szybko się zwrócą pod postacią nowych rynków zbytu i rozwoju konkurencyjności.