>

Jednolite przepisy, to dobre przepisy - CLP

Tam, gdzie pojawiają się rozbieżności w zakresie klasyfikacji oraz oznakowania, pojawiają się rozmaite systemy. Jest to poważny problem, gdy podmioty z różnych krajów chcą prowadzić wymianę towarową. Podobnie było i w przypadku substancji oraz mieszanin chemicznych, które są obecne praktycznie na całym świecie. Skutkiem takich niejasności oraz mnogości przepisów, stała się konieczność ich ujednolicenia. Tym samym zdecydowano się na wprowadzenie jednolitego rozwiązania – GHS – Global Harmonized System – zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – WE – z 20 stycznia 2009 roku, przepisy w sprawie klasyfikacji oznakowania, pakowania substancji oraz mieszanin, zostały implementowane do przepisów Wspólnoty Europejskiej. Obecnie w całej w Unii Europejskiej występują one pod nazwą CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures.

Wprowadzając nowe przepisy, zdecydowano się na zastosowanie okresów przejściowych. Należy jednak zauważyć, że od 1 czerwca 2015 roku, mieszaniny jak i substancje podlegają już wyłącznie przepisom CLP. Zastosowanie nowego systemu jest jednak często kłopotliwe, tym bardziej że w znacznym stopniu komplikuje on tworzenie obowiązkowych kart charakterystyki. Dostosowanie się to nowych przepisów wymaga wiedzy, doświadczenia oraz bycia na bieżąco ze zmieniającymi się wymaganiami. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach CLP. Dodatkowo należy jeszcze pamiętać o przygotowaniu właściwych oznaczeń zarówno dla substancji, jak i ewentualnych mieszanin. Klasyfikacja oraz oznakowanie są często na tyle problematyczne, że firmy z branży chemicznej decydują się nie tylko na specjalne szkolenia oraz kursy, ale również podejmują współpracę z bardziej doświadczonymi zespołami fachowców, którzy oferują swoje usługi w tej właśnie tematyce. To często od nich można uzyskać nie tylko podstawowe informacje na temat wspomnianych przepisów, ale również wyjaśnić różnego rodzaju niejasności. Wiedza oraz nabyte doświadczenie, są w stanie skutecznie wspomagać dzisiejsze firmy w pozyskiwaniu nowych klientów i rynków zbytu.