>

Jednolite przepisy - skuteczne wsparcie i oznakowanie

Obowiązujący dziś system CLP ujednolicił klasyfikację, oznakowanie oraz pakowanie obecnych na rynku Wspólnot Europejskich mieszanin oraz substancji chemicznych. Szczególnie istotnym elementem tego systemu jest jego odwołanie do takich kwestii jak: identyfikacja substancji, rodzaj stwarzanych przez nią zagrożeń, wymagania dotyczące poprawnego oznakowania oraz sporządzanie karty charakterystyki. Odwołanie do środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa człowieka stanowi najważniejszy wyznacznik systemu CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures. Z racji jego zaawansowanej formy oraz specyfikacji, zdecydowano się na wprowadzenie okresów przejściowych, których celem było zapewnienie stabilnego wprowadzania kolejnych etapów. Jednak już od 1 czerwca 2015 roku zarówno w stosunku do mieszanin, jak również i substancji chemicznych, stosuje się tylko CLP. Dzięki niemu ujednolicono między innymi przepisy związane z zagrożeniami, jakie dla środowiska naturalnego i człowieka, stwarzają określone substancje, zajęto się także ich symboliką oraz zwrotami o charakterze ostrzegawczym. Tym sposobem stworzono jednolity i integralny system, który skutecznie informuje o potencjalnych zagrożeniach. Dla zapewnienia najlepszych efektów, uwzględniono także precyzyjną klasyfikację, właściwie wykonane oznakowanie oraz zadbano o czynności związane z pakowaniem. Jednolite procedury oraz oznaczenia sprawiają, że w całym łańcuchu dostaw przekazywane są niezbędne informacje na temat danej substancji lub mieszaniny. System CLP jest jednak dość skomplikowany, a to sprawia, że konieczne jest nawiązywanie współpracy z profesjonalnymi firmami zewnętrznymi. Takie wsparcie oraz pomoc można znaleźć na https://www.theta-doradztwo.pl/oferta/clp. Warto też zwrócić uwagę na prowadzone przez firmę szkolenia tematyczne. Odgrywają one bardzo dużą rolę nie tylko dlatego że przyczyniają się do poprawnego sporządzania dokumentacji. Ich ogromną zaletą jest podniesienie kompetencji pracowników i wyposażenie ich w aktualną wiedzę. Profesjonalne wsparcie odgrywa szczególnie duże znaczenie dla rozwoju i dalszego funkcjonowania firm z branży chemicznej, które walczą o klienta na bardzo konkurencyjnym dziś rynku.