>

Co jest w karcie charakterystyki?

Karty charakterystyki są dziś szczególnie ważnym narzędziem oraz dokumentem, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szerokim łańcuchu dostaw. Zawarte w nich informacje wskazują nie tylko to, z jakim rodzajem substancji mamy do czynienia. Znajdziemy w nich także informacje na temat skutecznego przeciwdziałania niebezpiecznej sytuacji, ale i najlepszy sposób postępowania, kiedy już do niej dojdzie. Oczywiście konieczne są specjalistyczne szkolenia dla pracowników, jednak podstawy znajdziemy właśnie w takich kartach. Producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy, mając taką wiedzę oraz dokumentację, powinni lepiej dostosowywać załogę, maszyny oraz transport i obowiązujące procedury pod kątem danego ładunku.

Karta charakterystyki złożona jest z sekcji, które obejmują między innymi informacje na temat: identyfikacji zagrożeń, szczegółowego składu, postępowania w przypadku pożaru, metod udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku, kiedy dojdzie do niezmierzonego uwolnienia substancji lub mieszaniny. W kartach znajdują się również informacje dotyczące kwestii toksykologicznych oraz ekologicznych. Te oraz inne sekcje zawierają specjalne podpunkty, w których znajdują się bardziej precyzyjne dane.

Wskazane są w nich, między innymi środki gaśnicze, które są odpowiednie, jak i te uznawane za niewłaściwe. W sekcji dotyczącej pierwszej pomocy, znajdują się szczególnie ważne informacje, mówiące o najwłaściwszych metodach postępowania w przypadku, kiedy dojdzie do kontaktu ze skórą, oczami lub przypadkowego spożycia. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i życia człowieka. Informacje na temat cech oraz właściwości fizycznych oraz chemicznych są niezwykle pomocne zarówno dla personelu, jak i służb, które mogą brać dodatkowy udział w usuwaniu substancji w wyniku pojawienia się zagrożenia.

Biorąc to wszystko pod uwagę, rośnie wartość kart SDS, które muszą być profesjonalnie wykonane przez wykwalifikowanych pracowników. Powinni oni przejść specjalne szkolenie w zakresie sporządzania takich kart. Często firmy z branży chemicznej decydują się także na to, by ich wykonanie zlecać specjalistycznym podmiotom zewnętrznym.