>

Jednolite przepisy - skuteczne wsparcie i oznakowanie

Obowiązujący dziś system CLP ujednolicił klasyfikację, oznakowanie oraz pakowanie obecnych na rynku Wspólnot Europejskich mieszanin oraz substancji chemicznych. Szczególnie istotnym elementem tego systemu jest jego odwołanie do takich kwestii jak: identyfikacja substancji, rodzaj stwarzanych przez nią zagrożeń, wymagania dotyczące poprawnego oznakowania oraz sporządzani

Więcej

Jednolite przepisy, to dobre przepisy - CLP

Tam, gdzie pojawiają się rozbieżności w zakresie klasyfikacji oraz oznakowania, pojawiają się rozmaite systemy. Jest to poważny problem, gdy podmioty z różnych krajów chcą prowadzić wymianę towarową. Podobnie było i w przypadku substancji oraz mieszanin chemicznych, które są obecne praktycznie na całym świecie. Skutkiem takich niejasności oraz mnogości prz

Więcej

Piktogramy, klasyfikacja i oznaczenia - co jest ważne w CLP?

Rozporządzenie CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures w znaczącym stopniu wpłynęło na informacje o zagrożeniach, jakie stwarzają chemikalia. Jest to szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia pracowników, ale również ogromnej ilości konsumentów całej Unii Europejskiej. W efekcie wielu zabiegów powstała uj

Więcej

CLP - nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania

Jednolite przepisy bardzo często przekładają się na zrównoważoną oraz sprawną wymianę towarów pomiędzy różnymi krajami. Wszelkie rozbieżności często tylko komplikują każdą taką sytuację. Konieczność wprowadzenia takich jednolitych przepisów dostrzeżono również w przypadku chemikaliów, czego efektem jest CLP – Classification,

Więcej

Klasyfikacja i oznaczenia - system CLP

Stosowane systemy mające na celu klasyfikację oraz oznakowanie mieszanin i substancji chemicznych, zostały w pewien sposób wymuszone przez rozbieżności, jakie istniały w różnych krajach. System CLP, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej, stanowi rozwiązanie dla takich właśnie problemów i umożliwia sprawniejszą wymianę międzynarodową. Dotyczy on ujednolicenia p

Więcej