>

CLP - nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania

Jednolite przepisy bardzo często przekładają się na zrównoważoną oraz sprawną wymianę towarów pomiędzy różnymi krajami. Wszelkie rozbieżności często tylko komplikują każdą taką sytuację. Konieczność wprowadzenia takich jednolitych przepisów dostrzeżono również w przypadku chemikaliów, czego efektem jest CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures. System ten odnosi się w dużym zakresie do kryteriów związanych z klasyfikacją substancji oraz mieszanin chemicznych pod względem zagrożeń, jakie stanowią one dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Ujednolicając wcześniej obowiązujące przepisy, stworzono regulację, która obowiązuje dziś w całej Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że CLP odnosi się zarówno do substancji, jak i do mieszanin, uwzględniono w nim okresy przejściowe, konieczne na właściwe dostosowanie działalności firm do zmian w przepisach. Jednak od 1 czerwca 2015 roku w obu przypadkach – w stosunku do mieszanin, jak i substancji, stosuje się tylko przepisy CLP. Efektem tego jest kompletny system, który wskazuje nie tylko rodzaj zagrożenia. Obejmuje także między innymi ich symbole i zwroty o charakterze ostrzegawczym. Jednym słowem jest to wyspecjalizowany oraz zintegrowany system, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego.

System CLP pomimo dużego znaczenia oraz ogromnej roli, jaką spełnia, nie jest łatwy. Wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy w kwestiach technicznych, ale i umiejętności o charakterze praktycznym. Ma to istotny wpływ nie tylko na przygotowanie niezbędnych kart charakterystyki, ale również i na właściwe przygotowanie oznakowania na etykiecie produktu. Bardzo często w tych, jak i innych kwestiach, korzysta się z zewnętrznego wsparcia oraz pomocy oferowanej przez firmy zatrudniające wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Ich wieloletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza z zakresu systemu CLP, ale również i rozporządzenia REACH czy też kart charakterystyki, dają pewność, że prowadzone czynności będą pozbawione błędów, które mogą pojawić się w przypadku wykonywania tych samych zadań przez niedoświadczonych pracowników.