>

Bezpieczeństwo i REACH

Dzisiejsze przedsiębiorstwa mają wysoko postawioną poprzeczkę, szczególnie w sytuacji, kiedy obowiązują je przepisy rozporządzenia REACH. Co ważne, odnosi się ono nie tylko do substancji, które są powszechnie stosowane. W dużej mierze nawiązuje również i do dalszych gałęzi wykorzystywania substancji oraz mieszanin chemicznych. Produkty chemiczne w swojej różnorodnej postaci mogą stwarzać ryzyko zarówno dla samego człowieka, jak również środowiska naturalnego. Rolą poszczególnych przedsiębiorstw jest ich identyfikacja, kontrola oraz przeciwdziałanie ewentualnemu ryzyku. Tym samym powinny one wskazać, że daną substancję można stosować w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i informować o środkach i metodach, mających na celu zmniejszenie potencjalnego zagrożenia. Jest to szczególnie istotne, gdy pod uwagę weźmiemy łańcuch przepływu towarów. Obecni są w nim nie tylko producenci, ale również importerzy oraz dalsi użytkownicy. Wielopoziomowa współpraca zarówno na etapie wymiany informacji, konkurencji oraz wprowadzania i rejestrowania substancji, staje się ważną cechą rozporządzenia REACH. Ujednolicone przepisy są szczególnie ważne w przypadku wymiany międzynarodowej. Rejestracja oraz procedura, której należy przestrzegać i dbać o jej poprawność, ma na celu zapewnianie większego bezpieczeństwa i przyczynia się do dokładniejszej kontroli. Opiera się ona na zasadzie: jedna substancja – jedna rejestracja. W ten sposób zarówno podmioty występujące jako importerzy, jak również jako producenci, wspólnie składają stosowne dokumenty. Mimo wszystko nadal pojawiają się problemy z poprawnym przygotowaniem stosownej dokumentacji. W takich sytuacjach korzysta się zazwyczaj ze specjalistycznego doradztwa firmy zewnętrznej, która pomaga w prawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów lub też udziela wskazówek związanych z kwestiami typowo rejestracyjnymi, dotyczącymi tematyki kart charakterystyki bądź koniecznych wniosków. Usługi firmy doradczej są także wskazane w przypadku wątpliwości dotyczących klasyfikacji oraz doboru odpowiednich oznaczeń oraz opakowań, które będą wykorzystywane w procesie produkcji.