>

Jednolite przepisy - skuteczne wsparcie i oznakowanie

Obowiązujący dziś system CLP ujednolicił klasyfikację, oznakowanie oraz pakowanie obecnych na rynku Wspólnot Europejskich mieszanin oraz substancji chemicznych. Szczególnie istotnym elementem tego systemu jest jego odwołanie do takich kwestii jak: identyfikacja substancji, rodzaj stwarzanych przez nią zagrożeń, wymagania dotyczące poprawnego oznakowania oraz sporządzani

Więcej

Termiczna, chemiczna i fizyczna ochrona ciała

Działając na dzisiejszym rynku firmy i ich właściciele muszą być przygotowane na działającą konkurencję oraz nakładane obowiązki. Wiąże się to w wielu przypadkach z oszukiwaniem rozmaitych form wsparcia oraz pomocy. W ten sposób można często dokonać dużych oszczędności w firmie. Wynika to z możliwości zlecenia części obowiązków dla firm zewnętrznych bąd

Więcej

Jednolite przepisy, to dobre przepisy - CLP

Tam, gdzie pojawiają się rozbieżności w zakresie klasyfikacji oraz oznakowania, pojawiają się rozmaite systemy. Jest to poważny problem, gdy podmioty z różnych krajów chcą prowadzić wymianę towarową. Podobnie było i w przypadku substancji oraz mieszanin chemicznych, które są obecne praktycznie na całym świecie. Skutkiem takich niejasności oraz mnogości prz

Więcej

REACH - chemia jest wszędzie

Jednym z najważniejszych przepisów, jakie dziś obowiązują w branży chemicznej, jest rozporządzenie REACH. Jako akt o charakterze prawnym, w dużym stopniu odwołuje się nie tylko do szeroko rozumianej branży chemicznej. Bardzo często nawiązuje swoimi wymaganiami oraz przepisami do branż, które są z nią pośrednio oraz bezpośrednio związane. Fakt ten jest szczeg&oacu

Więcej

Skuteczne wsparcie w tworzeniu kart charakterystyki

Szczególne miejsce w informowaniu użytkowników o ewentualnych zagrożeniach pełnią stosowane dziś obowiązkowo karty charakterystyki. I zadania związane są jednocześnie z zarządzaniem ryzykiem, które jest obecne podczas kontaktu z mieszaninami oraz substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne. Dodatkowo wskazują nie tylko najlepszy sposób postępowania w

Więcej

Piktogramy, klasyfikacja i oznaczenia - co jest ważne w CLP?

Rozporządzenie CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures w znaczącym stopniu wpłynęło na informacje o zagrożeniach, jakie stwarzają chemikalia. Jest to szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia pracowników, ale również ogromnej ilości konsumentów całej Unii Europejskiej. W efekcie wielu zabiegów powstała uj

Więcej

Bezpieczeństwo i REACH

Dzisiejsze przedsiębiorstwa mają wysoko postawioną poprzeczkę, szczególnie w sytuacji, kiedy obowiązują je przepisy rozporządzenia REACH. Co ważne, odnosi się ono nie tylko do substancji, które są powszechnie stosowane. W dużej mierze nawiązuje również i do dalszych gałęzi wykorzystywania substancji oraz mieszanin chemicznych. Produkty chemiczne w swojej r&oa

Więcej

Co jest w karcie charakterystyki?

Karty charakterystyki są dziś szczególnie ważnym narzędziem oraz dokumentem, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szerokim łańcuchu dostaw. Zawarte w nich informacje wskazują nie tylko to, z jakim rodzajem substancji mamy do czynienia. Znajdziemy w nich także informacje na temat skutecznego przeciwdziałania niebezpiecznej sytuacji, ale i najlepszy sposób

Więcej

Karty charakterystyki - czy masz z nimi problem?

Już od dawna karty charakterystyki są obecne w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw. Importerzy, producenci oraz dalsi użytkowy, są najczęściej świadomi tego, jak istotną pełnią one rolę. Poprawna karta charakterystyki odpowiednio informuje i pozwala przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom, które mogą, choć nie powinny, mieć miejsca. Dlatego należy zadbać o to, by osoby

Więcej

Karty charakterystyki - powiedzą ci wszystko o produkcie

Tam, gdzie pojawiają się mieszaniny i substancje chemiczne, należy zachować szczególną ostrożność. Zapewnienie bezpieczeństwa na właściwym poziomie jest szczególnie ważne zarówno z punktu widzenie bezpieczeństwa człowieka i jego życia. Równie ważnym czynnikiem stało się już dawno dążenie do zapewniania bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Z t

Więcej

Karty charakterystyki - zainwestuj w profesjonalne wsparcie

Jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie są dziś wykorzystywane w łańcuchu dostaw, są karty charakterystyki. Ich głównym celem jest informowanie użytkowników o ewentualnych zagrożeniach związanych z daną substancją lub mieszaniną chemiczną. Informowanie o takim ryzyku, jak również zarządzanie nim, jest szczególnie istotne z punktu widzenia b

Więcej

Procedury i rejestracja w REACH

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem produktów chemicznych na terenie Unii Europejskiej jest rozporządzenie REACH. Weszło ono w życie z dniem 1.06.2007 roku i nakłada szereg obowiązków oraz wymagań w stosunku do importerów, producentów oraz dalszych użytkowników. Dotyczy to podmiotów, które zajmują się

Więcej

CLP - nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania

Jednolite przepisy bardzo często przekładają się na zrównoważoną oraz sprawną wymianę towarów pomiędzy różnymi krajami. Wszelkie rozbieżności często tylko komplikują każdą taką sytuację. Konieczność wprowadzenia takich jednolitych przepisów dostrzeżono również w przypadku chemikaliów, czego efektem jest CLP – Classification,

Więcej

Szkolenia i kursy - podnieść bezpieczeństwo i konkurencyjność

Sprostanie wymaganiom stawianym firmom z branży chemicznej jest coraz trudniejsze. Jednak, chcąc prężnie działać wśród powszechnie występującej konkurencji, należy dostosować się do wprowadzanych zmian oraz regulacji. Obowiązujące przepisy i ich nowelizacja, wymagają wiedzy, która powinna być systematycznie aktualizowana, umacniana i, co najważniejsze, rozwijana.

Więcej

Szkolenia, warsztaty i pomoc profesjonalistów

Dziś wiele przedsiębiorstw, chcąc skupić się bezpośrednio na swojej działalności, decyduje się na podejmowanie współpracy z firmami doradczymi oferującymi wsparcie dla branży chemicznej. Obowiązujące obecnie regulacje prawne mają szereg celów, które obejmują przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa dla zdrowia oraz życia człowieka, dbałoś

Więcej

Klasyfikacja i oznaczenia - system CLP

Stosowane systemy mające na celu klasyfikację oraz oznakowanie mieszanin i substancji chemicznych, zostały w pewien sposób wymuszone przez rozbieżności, jakie istniały w różnych krajach. System CLP, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej, stanowi rozwiązanie dla takich właśnie problemów i umożliwia sprawniejszą wymianę międzynarodową. Dotyczy on ujednolicenia p

Więcej